Hoe onbeperkt is onbeperkt dataverkeer?

Hoe transparant zijn hosting providers over de fair use policy?

Inhoudsopgave

Intro

Veel hosting providers bieden voor een paar euro per maand onbeperkt dataverkeer aan. Dat klinkt natuurlijk goed, onbeperkt, omdat het in theorie zou betekenen dat je vele duizenden bezoekers per maand kunt ontvangen op je website met een hosting pakket van één euro. Ben jij even goedkoop uit!

…. Of toch niet?

Het is eigenlijk best logisch dat een hosting provider niet letterlijk onbeperkt dataverkeer kan leveren voor een paar euro. Elk bezoek aan jouw website kost de hosting provider namelijk heel een klein beetje geld. Daarom zou een hosting provider verlies op je maken als jij een miljoen bezoekers per maand hebt op een goedkoop hosting pakket.

Als je voor een hosting provider kiest dan is dat voor veel mensen een keuze die ze voor jaren maken. Overstappen is immers nogal een gedoe. Als jij een website met veel bezoekers hebt, of veel bezoekers in de toekomst verwacht, is het goed om kritisch kijken naar de hoeveelheid dataverkeer die je bij elke hosting provider krijgt. Juist als er wordt geadverteerd met “onbeperkt dataverkeer”

Stel dat je oog is gevallen op een hosting pakket waar “onbeperkt dataverkeer” wordt aangeboden. Heb je hier nu en in de toekomst dan echt genoeg aan? Om daar achter te komen moeten we gaan kijken naar de fair use policy van de hosting providers. In deze fair use policy staat namelijk (als het goed is) beschreven wat wel en niet binnen de grenzen valt van ‘onbeperkt dataverkeer’.

Scorekaart

Wij hebben bij alle hosting providers naar de volgende zaken gekeken:

 • Zijn er hosting pakketten met onbeperkt dataverkeer?
 • Zo ja, is er een fair use policy te vinden?
 • Zo ja, is deze fair use policy transparant en duidelijk over de hoeveelheid dataverkeer die je kunt verbruiken?

Op basis van deze drie factoren krijgt elke hosting provider van ons een transparantiescore.

Transparantiescores fair use policy:

 • Goed:
  • Hosting provider heeft geen pakketten met “onbeperkt dataverkeer”, maar heeft alleen pakketten met een duidelijk limiet op dataverkeer.
  • Of: hosting provider heeft pakketten met “onbeperkt dataverkeer” en er is een fair use policy beschikbaar waar heel duidelijk in staat vermeld wat de limieten zijn op het dataverkeerverbruik (uitgedrukt in GB’s of TB’s per maand).
 • Matig:
  • Er is een fair use policy beschikbaar, maar deze is vaag over de gestelde limieten op het verbruik van dataverkeer. Er is geen duidelijk limiet (uitgedrukt in hoeveelheid GB’s of TB’s) op het verbruik van dataverkeer.
 • Slecht:
  • Geen fair use policy
  • Of: fair use policy wordt zo kort en/of vaag beschreven dat het helemaal niet duidelijk is hoeveel dataverkeer je ongeveer kunt verbruiken.

 

Belangrijk:

Dit is geen score voor de hosting provider als geheel, maar alleen voor de mate van transparantie over de fair use policy.

Hosting providers

Argeweb

Transparantiescore: matig

Elk hosting pakket van Argeweb biedt onbeperkt dataverkeer. Zelfs bij het pakket van €0,99 per maand is dit het geval. Op al deze pakketten is echter een fair use policy van toepassing. Er is dus een limiet aan de dataverkeer die je mag verbruiken. Waar deze limiet precies ligt is niet duidelijk. Dit is wat Argeweb in de FUP zegt:

“Iedere klant mag maximaal twee keer de capaciteit gebruiken die andere klanten die dezelfde of vergelijkbare diensten bij ons afnemen onder vergelijkbare omstandigheden gebruiken. Het daadwerkelijke klantgemiddelde wordt door ons maandelijks bepaald aan de hand van het capaciteitsgebruik door soortgelijke klanten.”

“Als een klant het klantgemiddelde driemaal of meer heeft overschreden, dan mogen wij de overschrijding (gerekend vanaf driemaal het klantgemiddelde) direct in rekening brengen en tevens aanpassing voor opvolgende kalendermaanden doorvoeren.”

Cloud86

Transparantiescore: slecht

Cloud86 prijst twee van zijn pakketten aan met “onbeperkt dataverkeer”. Wij hebben gezocht naar een FUP, maar deze is niet te vinden op de website van Cloud86. Alleen in de algemene voorwaarden staat kort (en naar onze mening wat vaag) vermeld dat er sprake is van een fair use policy.

“7.1. Dienstverlener kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.

7.2. Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan Dienstverlener na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, het Abonnement van Klant eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past.”

Antagonist

Transparantiescore: goed

Antagonist heeft geen hosting pakketten met onbeperkt dataverkeer. Vanuit transparantie oogpunt vinden wij dat fijn om te zien. Het is namelijk in één oogopslag te zien wat het dataverkeerlimiet is per pakket. Antagonist biedt bij het goedkoopste pakket 1TB aan dataverkeer. Hier heeft het grootste deel van de website meer dan genoeg aan. Bij duurdere pakketten krijg je nog meer dataverkeer.

Hostnet

Transparantiescore: goed

Ook Hostnet heeft geen hosting pakketten met onbeperkt dataverkeer. Het is direct duidelijk waar het limit ligt aan dataverkeerverbruik. Dit is transparantie die we graag overal zien. Hostnet biedt bij alle pakketten 1TB aan dataverkeer. Dit zal voor de meeste websites in de praktijk meer dan genoeg zijn.

SoHosted

Transparantiescore: matig

Elk hosting pakket van SoHosted biedt onbeperkt dataverkeer. Op al deze pakketten is echter een fair use policy van toepassing. Er is dus een limiet aan de dataverkeer die je mag verbruiken. Waar deze limiet ligt is niet transparant. Dit is wat SoHosted in de fair use policy zegt:

“Bij onze nieuwe hostingpakketten werken we met onbeperkt dataverkeer. Handig, dan hoef jij je niet bezig te houden met limieten. Je webruimte gaat dus niet ineens offline als je onverwacht veel bezoekers trekt. Alleen als je het heel bont maakt en veel meer dataverkeer verbruikt dan onze gemiddelde klanten dan zullen we contact met je opnemen.”

“Je hoeft je geen zorgen te maken, we sturen niet zomaar een rekening en sluiten ook niet plotseling je hostingpakket af. Wanneer je zorgt voor overlast, of niet voldoet aan onze FUP nemen we altijd eerst contact met je op. Mochten de problemen daarna niet zijn opgelost dan behoudt SoHosted het recht om kosten in rekening te brengen of je hostingpakket (tijdelijk) te blokkeren dan wel af te sluiten.”

YourHosting

Transparantiescore: matig

Elk hosting pakket van Yourhosting biedt onbeperkt dataverkeer. Op al deze pakketten is echter een fair use policy van toepassing. Er is dus een limiet aan de dataverkeer die je mag verbruiken. Waar deze limiet ligt is niet transparant. Dit is wat Yourhosting in de FUP zegt:

“… Dit beleid houdt in dat iedere klant maximaal twee keer de capaci­teit mag gebruiken die andere klanten die dezelfde of vergelijkbare diensten bij ons afnemen onder vergelijkbare omstan­digheden gebruiken. Het daadwerkelijke klantgemiddelde wordt door ons periodiek bepaald aan de hand van het capaciteitsgebruik door soortgelijke klanten. Indien het fair use beleid wordt overschreden, zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen. Indien een klant meermaals (meer dan één keer) het fair use beleid heeft overschreden mogen wij de gehanteerde prijsstelling voor toekomstige maanden naar rato aanpassen, waarbij de aanpassing in alle redelijkheid zal plaatsvinden.”

Mijn.host

Transparantiescore: slecht

Elk hosting pakket van Mijn.host biedt onbeperkt dataverkeer. Op al deze pakketten is echter een fair use policy van toepassing. Er staat alleen in de algemene voorwaarden (onder artikel 7) heel kort vermeld dat er sprake is van een fair use policy. Dat zouden wij graag wat uitgebreider zien. Waar de limiet ligt voor dataverkeerverbruik is niet transparant. Dit is wat Mijn.host in de algemene voorwaarden zegt:

“7.4. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is Dienstverlener gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Klant.
7.5 Onbeperkt dataverkeer is op basis van Fair Use Policy”

TransIP

Transparantiescore: slecht

TransIP geeft bij elk hostingpakket “onbeperkt dataverkeer”. Het is echter compleet onduidelijk wat voor fair use policy TransIP hanteert. Het enige stukje mogelijk relevante tekst kunnen we vinden in de algemene voorwaarden. Hier kunnen we echter vrij weinig mee.

“TransIP mag gedurende jouw overeenkomst de prijzen van je diensten verlagen of verhogen. We zullen dit alleen doen als er een goede reden voor is en jou een maand van tevoren hierover informeren.”

Neostrada

Transparantiescore: matig

Net als bij Argeweb kun je bij Neostrada ook al voor 1 euro per maand “onbeperkt” dataverkeer krijgen. Hier is echter wel een fair use policy van toepassing. Er is dus een limiet aan de dataverkeer die je mag verbruiken. Waar deze limiet ligt is niet transparant. Dit is wat Neostrada in de FUP zegt:

“Dit beleid houdt in dat iedere klant maximaal twee keer de capaciteit mag gebruiken die andere klanten die dezelfde of vergelijkbare diensten bij ons afnemen onder vergelijkbare omstandigheden gebruiken. Het daadwerkelijke klantgemiddelde wordt door ons maandelijks bepaald aan de hand van het capaciteitsgebruik door soortgelijke klanten.”

“Indien het fair use beleid wordt overschreden, zullen wij de klant hiervan op de hoogte brengen. Indien een klant meermaals (meer dan één keer) het fair use beleid heeft overschreden mogen wij de gehanteerde prijsstelling voor toekomstige maanden naar rato aanpassen, waarbij de aanpassing in alle redelijkheid zal plaatsvinden.”

Mijndomein

Transparantiescore: matig

Mijndomein heeft maar één hostingpakket. Bij dit hostingpakket is er sprake van onbeperkt dataverkeer op basis van een fair use policy. Een pluspunt is dat mijndomein dit op de productpagina al vermeld. Op die manier weten klanten dus gelijk dat onbeperkt niet echt 100% onbeperkt is. Deze transparantie vinden we fijn om te zien.

“Je krijgt onbeperkt dataverkeer op basis van onze Fair Use Policy. Geen onverwachte facturen achteraf dus.”

Als we vervolgens naar de fair use policy gaan dan hopen we dat mijndomein deze transparantie doorzet door duidelijk te zijn over de limieten op dataverkeerverbruik. Dat is helaas echter niet zo. Het blijft vaag hoeveel dataverkeer je nou precies bij je hosting pakket krijgt, waardoor je niet weet wanneer je over je limiet gaat.

“Mijndomein biedt haar klanten onbeperkt dataverkeer op basis van ‘fair use policy’. Dit betekent dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer van andere websites. Zorgt een website voor een enorme overschrijding van dit gemiddelde, dan krijg je een waarschuwing. We mogen hier actie op ondernemen en een toeslag rekenen voor de overschrijding.”

Vimexx

Transparantiescore: goed

Vimexx heeft veel pakketten die “onbeperkt dataverkeer” bieden. Er is echter sprake van een fair use policy. Wat wij erg fijn vinden om te zien is dat Vimexx in zijn fair use policy heel duidelijk aangeeft waar de limiet ligt op dataverkeerverbruik. Dat is het soort transparantie dat we graag bij alle hosting providers zien.

“Vimexx neemt contact op met de gebruiker indien wij constateren dat het gebruikte dataverkeer, gemeten over een periode van 1 maand, meer is dan 4 maal de limiet op ons Startpakket”

iXL Hosting

Transparantiescore: goed

iXL hosting heeft geen pakktten die onbeperkt dataverkeer bieden. Het is dus voor elke klant gelijk duidelijk hoeveel dataverkeer ze bij elk hosting pakket krijgen.

Hostinger

Transparantiescore: slecht

We moesten goed zoeken, maar in de algemene voorwaarden (onder artikel 5) is iets te vinden over een fair use policy. Het is echter compleet onduidelijk waar het limiet ligt op het verbruik van dataverkeer.

“This means that we do not charge according to the amount of disk space or bandwidth you use, but we do require all customers to be fully compliant with our Terms and Conditions and to only utilize disk space and bandwidth in the normal operation of a personal or small business website. However, in the event your service usage or content presents a risk to the stability, performance or uptime of our servers, data storage, networking or other infrastructure, you may be required to reduce usage, upgrade your current Plan or we may take action to restrict the resources your website is utilizing.”

Siteground

Transparantiescore: slecht

We vinden het lastig om SiteGround een score te geven. Er is namelijk een uitgebreide fair use policy. Deze fair use policy heeft echter vooral betrekking op het gebruik van server resources (o.a. CPU- en RAM-gebruik). Hoe goed we ook zoeken naar een kopje dat gaat over dataverkeer, we kunnen deze niet vinden. We nemen aan dat er, net als bij alle andere hosting providers, ook bij SiteGround een limiet is op dataverkeer. We zouden graag lezen waar dit limiet ligt. Zelfs als er daadwerkelijk geen limiet is op dataverkeer, hadden we dit graag bevestigd willen zien in de fair use policy.

Conclusie

Het is erg makkelijk om je te laten verleiden door de belofte van onbeperkt dataverkeer. In de praktijk blijkt echter dat onbeperkt dataverkeer niet bestaat. Alle hosting providers met “onbeperkt dataverkeer” pakketten hanteren een fair use policy waarbij je niet teveel af mag wijken van het gemiddelde gebruik van andere klanten. Wij vinden het jammer om te zien dat het bij veel van deze hosting providers erg vaag is wat dit gemiddelde gebruik dan is. 1GB per maand? 10GB per maand? Of misschien 100GB per maand? Wie zal het zeggen. Wij zouden graag meer duidelijkheid zien hierin. Een compliment gaat daarin uit naar Vimexx. Onder de hosting providers die “onbeperkt dataverkeer” aanbieden zijn zij de enige die volledig duidelijk zijn over een limiet op dataverkeer. 

Een ander punt dat naar voren komt is dat je met een hosting pakket met “onbeperkt dataverkeer” helemaal niet altijd beter af bent. Hosting provider Vimexx biedt bij zijn hosting pakketten met “onbeperkt dataverkeer” eigenlijk 100GB aan dataverkeer. Als we vervolgens naar Hostnet en Antagonist kijken (welke geen pakketten met “onbeperkt hosting” aanbieden), zien we dat deze hosting providers bij hun goedkoopste pakketten al 1000GB/1TB aan dataverkeer aanbieden. Dat is dus 10x zoveel als de “onbeperkt dataverkeer” pakketten van Vimexx.

Bekijk dus altijd eerst goed de fair use policy bij een hosting provider voordat je voor een hosting pakket kiest met onbeperkt hosting.

Transparantiescores Fair use policy

Goed

Matig

Slecht

Dataverkeer vergelijken bij alle hosting providers?

Transparantie toppers

Wij hebben gekeken naar:
✓ Transparant dataverkeer
✓ Klanttevredenheid
✓ Bereikbaarheid en snelheid klantenservice

Budget

250GB dataverkeer is meer dan genoeg voor het grootste deel van de websites. Heb je genoeg aan 5GB schijfruimte, dan is dit pakket mooi voor jou!

Cloud86-Logo
4.9
4.9/5

+ Bekijk reviews

€1.95 p/m

Pakket

Start

Schijfruimte

5GB

Dataverkeer

250GB

Websites

2

Medium

Met 1TB dataverkeer heeft een website met veel maandelijkse bezoekers meer dan voldoende dataverkeer. Daarnaast heb je ook maar liefst 50GB aan schijfruimte.

Hostnet logo
4.6
4.6/5

+ Bekijk reviews

€4.50 p/m

Zonder actie €6.50 p/m

Pakket

Pro

Schijfruimte

50GB

Dataverkeer

1000GB

Websites

1

Power user

Met dit pakket van Antagonist kunnen maximaal drie drukbezochte websites worden gehost.

antagonist_logo
4.8
4.8/5

+ Bekijk reviews

€9.99 p/m

Zonder actie €12.49 p/m

Pakket

Plus

Schijfruimte

50GB

Dataverkeer

2000GB

Websites

3